CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH ASEAN

1. Vị trí, chức năng

Công ty Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh Nghệ An có chức năng đề xuất, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại của tỉnh Nghệ An ; Tổng hợp các kiến nghị và phối hợp với các cơ quan có liên quan đề thu hút về đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp; Thực hiện công tác hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tìm cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác ở Việt Nam và nước ngoài.

2. Nhiệm vụ

  • Đầu mối xây dựng, thực hiện kế hoạch, các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp của Tỉnh Nghệ An.
  • Phối hợp xây dựng, định hướng thu hút về đầu tư, thương mại và du lịch, nông nghiệp, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.
  • Thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và nghiên cứu thị trường, xu hướng phát triển và đối tác đầu tư, chính sách, cơ hội đầu tư và thông tin kinh tế.
  • Xây dựng, đề xuất danh mục dự án, sản phẩm thu hút, kêu gọi đầu tư; chủ trì (làm bên mời thầu) thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư.
  • Quản lý điều hành, phát triển Cổng thông tin điện tử Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch của Thành phố; Xây dựng, phát hành các ứng dụng điện tử, ấn phẩm, bản tin, tài liệu xúc tiến có liên quan.
  • Hợp tác, trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức xúc tiến, đơn vị thông tấn, báo chí trong và ngoài nước, tạo thành mạng lưới thông tin nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp.
  • Cung cấp các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển du lịch và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Asean Group

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Asean

Địa chỉ: 27 Đường Xuân Thái, Khối 6, Phường Quán Bàu, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An

Website: aseangroup.vn

Hotline: 0386.43.26.82

Tag:Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Nghệ An,Thương mại Nghệ An,Du lịch Nghệ An,Xúc tiến đầu tư Nghệ An,cổng thông tin đầu tư Nghệ An