rong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lĩnh vực thu hút đầu tư bị ảnh hưởng mạnh. Vượt qua khó khăn, số dự án tiếp tục đăng ký đầu tư vào KKT, KCN của Nghệ An vẫn gia tăng, tạo nên điểm nhấn trong thu hút đầu tư của tỉnh. Kết quả đó cũng cho thấy sự nỗ lực xúc tiến đầu tư của Nghệ An thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Chương trình nhịp cầu đầu tư hôm nay, mời quý vị theo dõi PS: Nghệ An tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ.