Thực hiện Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 19 /3/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, V/v phê duyệt Chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An 2021; Triển khai Chương trình công tác năm 2021, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức “Tuần lễ Giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm thuộc Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây tỉnh Nghệ An tại Siêu thị Big C Vinh”.


NAPC tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp, hướng dẫn đưa đặc sản vào siêu thị


Tuần lễ là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã…giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và sản phẩm thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây tỉnh Nghệ An tới người tiêu dùng, các nhà phân phối, đại lý, siêu thị, đặc biệt là Siêu thị Big C; kết nối đưa sản phẩm OCOP và sản phẩm thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây tỉnh Nghệ An vào hệ thống Siêu thị Big C; hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP và sản phẩm thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây tỉnh Nghệ An tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tuần lễ dự kiến gồm 20 quầy hàng giới thiệu 30 - 40 sản phẩm OCOP và sản phẩm Khu dự trữ sinh quyển miền Tây tỉnh Nghệ An.

Thời gian diễn ra Tuần lễ  từ ngày 05- 07/11/2021 tại Siêu thị Big C Vinh (số 2 Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An).

Các đơn vị đăng ký tham gia Tuần lễ được hỗ trợ hỗ trợ 100% chi phí mặt bằng, thiết kế và giàn dựng quầy hàng, chi phí tuyên truyền, quảng cáo và các chi phí dịch vụ phục vụ (như điện, nước, vệ sinh, an ninh bảo vệ, phòng cháy chữa cháy).

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An kính mời các đơn vị quan tâm tham gia trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm thuộc Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây tỉnh Nghệ An tại “Tuần lễ Giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm thuộc Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây tỉnh Nghệ An tại siêu thị Big C Vinh”.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An (Số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)